O nás

Drevo je jedným z najstarších materiálov, ktoré sa ľudstvo naučilo využíva k stavbe obydlí. Drevo je z hľadiska ekológie výhodné, pretože je to obnoviteľná surovina. Je to tiež ľahko dostupný prírodný materiál, ktorý ľudia široko využívajú po celú dobu svojej histórie.

Drevo si vyžaduje osobitý prístup, čo vychádza z jeho individuálnych vlastností. Z hľadiska mechanických vlastností je drevo ako stavebný materiál veľmi výhodný, čo pramení z jeho výborného pomeru hmotnosti a nosnosti.

Finálnu stavbu značne ovplyvňuje samotná montáž, pri ktorej je dôležitá skúsenosť pracovníkov a profesionálne náradie.

Naše opracovania sú vykonávané precízne, čo sa ukazuje na čistote a presnosti konštrukčných spojov.

Našou hlavnou prioritou je kvalita produktov a dobré meno spoločnosti .Ku každej zákazke pristupujeme s osobitosťou poskytujeme komplexné služby: návrh, poradenstvo, prípadne vyhotovenie výkresovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Snažíme sa čo najpresnejšie vystihnúť a zrealizovať vaše predstavy. Ponúkame nekonečné množstvo alternatív a veľkú škálu