Strechy

  • milimetrová presnosť

  • certifikované rezivo

  • očíslované jednotlivé prvky

  • hladké opracovanie

Vyrábame strechy na mieru podľa Vášho návrhu,naše krovy sú vyrábané na CNC stroji, kde stroj presne podľa návrhu v počítači, opracuje kus po kuse všetky drevené prvky krovu od skracovania, tesárskych spojov, po vŕtanie otvorov pre spojovacie prostriedky. Toto zaručuje presnosť vyhotovenia našich krovov. Jednotlivé prvky sú následne očíslované.

Na stavbu používame certifikované rezivo C24. Podľa požiadaviek používame hobľované, sušené alebo lepené drevo.

Doprava k Vám na stavbu zabezpečíme aj s nakládkou a vykládkou. Montáž konštrukcie zabezpečia skúsený tesári, podľa stavebného projektu.

Všetky drevené prvky krovu impregnujeme Bochemitom, alebo povrchovou farbou podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie používame exteriérové nátery od firmy OSMO, ktorých kvalitu a trvácnosť máme na drevených konštrukciách overenú.

Drevené obklady na podhľady, najčastejšie používame tatranský profil, ale vieme dať vyrobiť obklad aj podľa návrhu zákazníka.

NÁVRH STRECHY

  • platobné podmienky a termín dodania

  • vyhotovíme cenovú ponuku

  • pošlete nám návrh alebo výkresy

  • výroba krovu

Keď nám zašlete svoj návrh (náčrt) alebo projektovú dokumentáciu, mi Vám vyhotovíme cenovú ponuku a následne po odsúhlasení sa dohodneme na platobných podmienkach a termínoch dodania. Po úhrade zálohy sa dá narezať rezivo a po dotiahnutí detailov sa krov dá do výroby.